ABC zakładania spółki

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: ABC zakładania spółki .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego projektu, ponieważ obszar obowiązków i spraw, które trzeba zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.