Biuro gotowespółki pl

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Biuro gotowespółki pl .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co wpływa na to, że rzesza osób wycofuje się z tego projektu, z racji tego, że obszar zadań i zagadnień, które należy załatwić,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.