Co potrzeba do założenia spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Co potrzeba do założenia spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób odpuszcza realizację tego celu, gdyż ogrom czynności i formalności, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Co potrzeba do założenia spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Co potrzeba do założenia spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób po prostu odpuszcza realizację tego pomysłu, bo zakres obowiązków i kwestii, które trzeba zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.