Czy opłaca się zakładać spółkę

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Czy opłaca się zakładać spółkę .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, ponieważ ogrom zadań i zagadnień, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.