Czy założenie spółki

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Czy założenie spółki .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co powoduje, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, bo ogrom zadań i spraw, które trzeba załatwić,jest olbrzymi. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.