Elektroniczna rejestracji sp z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Elektroniczna rejestracji sp z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że rzesza osób wycofuje się z tego projektu, z racji tego, że zakres czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.