Etapy zakladania spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Etapy zakladania spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, z racji tego, że spis zadań i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Etapy zakladania spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Etapy zakladania spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że wiele osób odpuszcza realizację tego projektu, bo zbiór czynności i spraw, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.