Gdzie w krakowie założyć spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Gdzie w krakowie założyć spółkę z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób zwyczajnie rezygnuje z tego planu, z racji tego, że spis zadań i kwestii, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.