Gotowa spółka z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Gotowa spółka z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest łatwa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że spora liczba osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że obszar czynności i zagadnień, które musi się zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Gotowa spółka z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Gotowa spółka z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej wycofuje się z tego planu, ponieważ zbiór obowiązków i spraw, które należy zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.