Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego pomysłu, ponieważ zakres czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej króciutko, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.