Gotowe spółki

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Gotowe spółki .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób rezygnuje z tego projektu, gdyż ogrom zadań i zagadnień, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.