Gotowe spółkiz historią

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Gotowe spółkiz historią .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że obszar obowiązków i spraw, które musi się zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Gotowe spółkiz historią

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Gotowe spółkiz historią .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej wycofuje się z tego planu, ponieważ obszar obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obarczony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.