Ile bieże kancelaria prawna za założenie spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Ile bieże kancelaria prawna za założenie spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób po prostu wycofuje się z tego pomysłu, gdyż spis czynności i spraw, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.