Ile kosztuje reejstra spółki w kancelarii

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Ile kosztuje reejstra spółki w kancelarii .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób rezygnuje z tego projektu, bo ogrom obowiązków i formalności, które należy zrealizować,jest wielki. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres firmy, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.