Ile trwa rejestracja spółki w KRS

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Ile trwa rejestracja spółki w KRS .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób wycofuje się z tego pomysłu, z racji tego, że ogrom obowiązków i zagadnień, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę firmy, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Ile trwa rejestracja spółki w KRS

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Ile trwa rejestracja spółki w KRS .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że grono osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, bo spis obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.