Ile trwa założenie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Ile trwa założenie spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to proste, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego planu, ponieważ obszar czynności i kwestii, które należy zrealizować,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Ile trwa założenie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Ile trwa założenie spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób najzwyczajniej wycofuje się z tego projektu, ponieważ spis obowiązków i zagadnień, które należy zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.