Ile wynosi wynagrodzenie za założenie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Ile wynosi wynagrodzenie za założenie spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że wiele osób po prostu odpuszcza realizację tego pomysłu, bo spis zadań i spraw, które musi się załatwić,jest wielki. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.