Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często wydaje nam się, że jej umowa musi być niezmiernie rozbudowana i zawierać ogromną ilość szczegółów dotyczących naszej działalności. Oczywiście możemy sporządzić umowę naszej działalności w sposób bardzo skrupulatny, jednak Kodeks spółek handlowych wskazuje tylko kilka elementów, które musimy umieścić na tym akcie.
Są to:
– firma spółki,
– siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– wskazanie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez konkretnych wspólników,
– czas trwania spółki o ile taki określimy.

Jeżeli jednak spółka zawierana jest pomiędzy kilkoma osobami, których interesy mogą być konfliktujące wówczas umowa spółki zazwyczaj dotyka też takich kwestii jak funkcjonowanie organów spółki tj. Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej itd.

Najlepsze umowy to dokumenty sporządzane na potrzeby konkretnej firmy, związane z ich obawami, celami i interesami.

5 etapów likwidacji spółki z o.o.

Zamykając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi sprostać licznym kwestiom formalnym. Likwidacja działalności przebiega w pięciu etapach.

Etap 1. Wyrejestrowanie firmy z CEIDG
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie jednoosobowej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Wniosek ten należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta.

Etap 2. Wyrejestrowanie firmy z ZUS
Następnie następuje wykreślenie przedsiębiorcy z ZUS. W tym celu wykorzystywany jest druk ZUS ZWPA. Przedsiębiorca musi złożyć także ZUS ZCNA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia także członków rodziny.

Etap 3. Sporządzenie spisu natury
Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników prowadzących pełną jak i uproszczoną księgowość. Spis natury należy przygotować oddzielnie dla celów PIT oraz celów VAT.

Etap 4. Wyrejestrowanie firmy z VAT
Przedsiębiorca musi poinformować odpowiedni urząd o zaprzestaniu działalności opodatkowanej VAT-em. W tym celu powinien złożyć formularz VAT-Z.

Etap 5. Zapłata zaliczki na podatek za ostatni miesiąc działalności.
Wpłata zaliczki powinna nastąpić do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu bądź kwartale, w którym nastąpiło zakończenie działalności.

Prosta spółka akcyjna

PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to projekt nowej spółki. Forma ta ma pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jej akcje objąć będą mogli założyciele, inwestorzy, a także osoby, które świadczą usługi na rzecz spółki. Udziały te będą mogli objąć nie tylko po cenie wyrażonej w pieniądzu, ale także w ramach ciężkiej pracy, czy też interesujących pomysłów.

PSA będzie można zarejestrować zarówno w formie tradycyjnej, a więc składając papierowe wnioski do urzędów, jak również za pomocą procedury S24, a więc przy pomocy Internetu. Forma ta będzie stanowić swoistą fazę rozwoju, która ma przygotować firmę do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju i przekształcenia w inną formę prawną działalności. Nie założono jednak ścisłego terminu, w którym spółka miałaby zostać przekształcona pozostawiając akcjonariuszom dowolność w tym zakresie.