Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.?

Aby umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była prawomocna, muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym,
– liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki (o ile zostało to ustalone, najczęściej zakłada się jednak, że spółka została założona na czas nieokreślony).

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas umowa może mieć dowolną treść, a więc może być w pełni dostosowana do potrzeb wspólników. Innym rozwiązaniem jest rejestracja elektroniczna. W przypadku e-rejestracji wspólnicy mogą podać tylko niezbędne elementy tj. ich dane, nazwę spółki oraz jej adres. Ta metoda pozwala na założenie spółki w zaledwie jedną dobę, jednak wszelkie zmiany w umowie należy zarejestrować w KRS.

Prezes, a członkowie zarządu

Z pytaniem o to czy prezes jest równocześnie członkiem zarządu spotykam się notorycznie. Nie wiedzieć dlaczego kwestia ta budzi ogromne wątpliwości. W związku z tym w tym poście postaram się je raz na zawsze rozwiać. Odpowiedź jest bowiem bardzo prosta. Prezes zarządu jest także jego członkiem, a to czy nazwiemy go prezesem, czy też nie to kwestia indywidualna. Prezes posiada dokładnie te same zobowiązania, prawa oraz obowiązki co inni członkowie zarządu. Warto wspomnieć, że zarząd spółki to najważniejszy organ w spółce, który ją reprezentuje i prowadzi jej sprawy.

Co niezmiernie istotne, nie ma prawnego obowiązku, aby spółka posiadała prezesa. Kodeks Spółek Handlowych wspomina o prezesie zaledwie 3 razy. Raz w odniesieniu do spółki z o.o. oraz 2 do spółki akcyjnej określając, że umowa może przewidywać, iż głos prezesa będzie przeważał w głosowaniu. Umowa może także wprowadzić inne dodatkowe kompetencje dla prezesa, jednak jest to kwestia indywidualna. Należy pamiętać jednak, iż bez odpowiednich adnotacji prezes ma dokładnie takie same przywileje jak pozostali członkowie zarządu spółki.

Rejestracja spółki online

Niektóre pośród spółek handlowych mogą być rejestrowane online. Do grupy tych podmiotów zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz jawne. Niestety to tylko te mogą być zarejestrowane w ten sposób. Być może z czasem do tego grona zacznie się zaliczać kolejne rodzaje spółek.

Rejestracja online jest łatwiejszym i nieco szybszym sposobem zakładania spółek w KRS. Nie jest jeszcze w pełni idealna, gdyż wielu czynności poza rejestracją trzeba dokonać osobiście, a to wydłuża czas i zwiększa obowiązki. Wprowadzone uproszczenia dzięki rejestracji online, dotyczą między innymi:
– sporządzania umowy spółki w systemie rejestracyjnym, nie u notariusza,
– sporządzania i składania wniosków rejestracyjnych w systemie eMS,
– uiszczania opłat sądowych również online,
– rejestracji w KRS w ciągu 24 godzin.

Rejestracja spółek przez Internet to stosunkowo nowe rozwiązanie, ciągle jeszcze nie umożliwiające rejestracji każdego typu działalności. Nie można jednak nie zauważyć jego zalet.