Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Kupno spółek

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Kupno spółek .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że grono osób odpuszcza realizację tego celu, gdyż obszar czynności i formalności, które należy zrealizować,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obciążony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Zakup spółek

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Zakup spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że rzesza osób rezygnuje z tego projektu, ponieważ zakres czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Zakup spółek

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakup spółek .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że wiele osób rezygnuje z tego projektu, ponieważ ogrom zadań i zagadnień, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i adres spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.