Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Kupię spółkę

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Kupię spółkę .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że wiele osób odpuszcza realizację tego pomysłu, bo zakres obowiązków i kwestii, które należy zrealizować,jest olbrzymi. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Kupno spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Kupno spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest łatwa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że grono osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, ponieważ szereg obowiązków i spraw, które trzeba załatwić,jest przerażający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Kupno spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Kupno spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego pomysłu, ponieważ zbiór zadań i formalności, które musi się zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.