Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Czy można pomylić się w wyborze spółki nazwy spółki

Decydując się na założenie spółki przedsiębiorca staje przed bardzo istotnym dylematem, a konkretnie wyborem jej nazwy. Nowo powstała firma przede wszystkim powinna wyróżniać się wśród firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Bardzo istotne jest, że nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd, co znaczy że przykładowo zakładu fryzjerskiego nie możemy nazwać cukiernia.
Wiele osób zastanawia się jak wybrać nazwę spółki, aby nie budziła wątpliwości i aby sąd rejestrowy nie doszukiwał się w niej przeszkód na drodze jej rejestracji.

Oczywiste jest, że spółka nie powinna zostać zdublowana, a więc nie może istnieć nazwa o takiej samej nazwie, która dodatkowo działa w tej samej dziedzinie.
Tym samym w pierwszej kolejności musimy sprawdzić w rejestrze KRS czy nie działa już firma o tej samej nazwie i przedmiocie działalności, co nasza działalność. Jeżeli tego nie dopełnimy wówczas proces rejestracji spółki znacznie się przedłuży, a to również będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Czy można zamienić wspólnika w spółce komandytowej?

Czy możliwa jest sytuacja, w której komplementariusz bądź komandytariusz spółki komandytowej będzie mógł zbyć się swoich udziałów?

Możliwości jest kilka. Jednym ze sposobów jest znalezienie zastępstwa, o ile spełnionych zostanie kilka warunków.
Po pierwsze, umowa spółki musi zawierać odpowiedni zapis. W spółkach osobowych zazwyczaj zakłada się niezmienność składu osobowego toteż brak adnotacji na temat odejścia od niej nie da możliwości by zrzec się własnych praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Gdy dochodzi już do zbycia udziałów konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy zbywcą udziałów, a ich nabywcą. Ważne jest, że były wspólnik może w każdej chwili być pociągnięty za zobowiązania spółki, które powstały podczas jego obecności w spółce.
Co więcej, aby zmiana taka mogła mieć miejsce pozostali wspólnicy muszą udzielić na to zgodę. Umowa spółki powinna określać czy w tym celu wystarczy zgoda większości czy wymagana będzie jednomyślność.

zbycie_udzailow_spolka_komandytowa

Spółka z o.o. – ochrona kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do funkcjonowania wymaga kapitału zakładowego. Jego wysokość należy zawrzeć w umowie spółki oraz jej późniejszych modyfikacjach jeżeli doszłoby do zmiany jego wysokości.

Wyróżniamy następujące metody ochrony kapitału zakładowego:

1. Zakaz wypłaty na rzecz wspólników, gdyż mogą przyczynić się one do sytuacji, w której środki po stronie aktywów będą mniejsze niż wysokość kapitału zakładowego.

2. Postanowienia umowy mogą nakładać dodatkowe ograniczenia w zakresie dokonywania wypłat oraz zaciągania zadłużenia przez członków zarządu. W wielu przypadkach zarząd będzie musiał uzyskać zgodę wspólników na dokonanie określonych wydatków.

3. Uchwała w przypadku niedoboru polega na konieczności zwołania zgromadzenia wspólników gdy straty spółki są wyższe niż suma kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego. Wówczas zgromadzenie wspólników ma obowiązek podjąć uchwałę dotyczącą istoty dalszego funkcjonowania spółki.

 

kapital_spolka_zoo