Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto?

Jednoosobowa spółka to podmiot gospodarczy, którego wszystkie udziały znajdują się w posiadaniu jednego wspólnika. Samodzielne prowadzenie spółki z o.o. wiąże się zarówno z korzyściami, jak i obowiązkami.

Obowiązki:

– zawarcie umowy spółki w aktu notarialnego,
– wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– wybór członków zarządu,
– złożenie wniosku o wpis spółki do KRS wraz z oświadczeniem o posiadaniu wszystkich udziałów,

Zaletą prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. jest fakt, że jedyny wspólnik nie musi zwoływać zgromadzenia wspólników, konsultować podejmowanych decyzji ani organizować głosowania.

Negatywnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, że oświadczenia woli wspólnika należy sporządzać w formie pisemnej. Często z niewiedzy przedsiębiorców dochodzi do naruszenia przepisów związanych na przykład z pobieraniem pieniędzy na postawie ustanej umowy. Kolejnym minusem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczenie możliwości reprezentowania jej wspólnika aż do momentu uzyskania przez nią wpisu do KRS. Warto pamiętać również o tym, że jedyny wspólnik traktowany jest jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność i zobowiązana jest do odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszty założenia spółki z o.o. online i tradycyjnie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w polsce. Jest ona najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, którzy planują prowadzić dużą firmę.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny, w urzędzie lub w sposób uproszczony, przez Internet. Koszty rejestracji różnią się. W przypadku tradycyjnej rejestracji są one znacznie wyższe, niż zakładając spółkę online.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 500 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • taksa notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego.

Uproszczona rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 250 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.

 

Przeczytaj tez ten wpis!

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Istnieją aż trzy sytuacje, w których członkowie zarządu zostają pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

1. Odpowiedzialność za niewypłacalność

Zgodnie z przepisami kodeksu Spółek Handlowych członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania jeśli egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mogą jednak chronić swój prywatny majątek jeśli odpowiednio wcześnie złożą wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe

W ordynacji podatkowej znalazły się przepisy mówiące o tym, że członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mają również i w tym przypadku możliwość uchylenia się od odpowiedzialności.

3. Odpowiedzialność za długi w organizacji

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdują się przepisy mówiące o tym, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi jeśli działa w imieniu spółki przy zaciąganiu zobowiązań. Przepis ten dotyczy również innych osób upoważnionych do działania w imieniu spółki w organizacji.