Jak długo trwa założenie sp z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Jak długo trwa założenie sp z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że spora liczba osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ ogrom czynności i kwestii, które należy załatwić,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Jak długo trwa założenie sp z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Jak długo trwa założenie sp z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to proste, co sprawia, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego celu, z racji tego, że szereg obowiązków i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.