Jak długo trwa założenie spółki z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak długo trwa założenie spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, gdyż ogrom czynności i spraw, które trzeba zrealizować,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obarczony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Jak długo trwa założenie spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Jak długo trwa założenie spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że grono osób wycofuje się z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.