Jak sprzedać spółkę z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Jak sprzedać spółkę z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że bardzo duża grupa osób po prostu odpuszcza realizację tego celu, gdyż zbiór obowiązków i spraw, które musi się zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Jak sprzedać spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Jak sprzedać spółkę z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego celu, bo ogrom obowiązków i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.