Jak szybko założyć spółkę z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak szybko założyć spółkę z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego celu, ponieważ zakres zadań i spraw, które należy zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Jak szybko założyć spółkę z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Jak szybko założyć spółkę z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że rzesza osób odpuszcza realizację tego celu, gdyż szereg obowiązków i kwestii, które musi się zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.