Jak utworzyć spółkę na sprzedaż

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Jak utworzyć spółkę na sprzedaż .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to proste, co sprawia, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego celu, ponieważ spis zadań i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Jak utworzyć spółkę na sprzedaż

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak utworzyć spółkę na sprzedaż .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że rzesza osób rezygnuje z tego planu, bo ogrom zadań i zagadnień, które musi się załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.