Jak założyć spółkę notariusz

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Jak założyć spółkę notariusz .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób wycofuje się z tego pomysłu, bo zbiór czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest niepokojący. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.