Jak zalożyć spółkę pracowniczą

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak zalożyć spółkę pracowniczą .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to proste, co sprawia, że grono osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, z racji tego, że spis zadań i formalności, które trzeba załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Jak zalożyć spółkę pracowniczą

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak zalożyć spółkę pracowniczą .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że spora liczba osób zwyczajnie wycofuje się z tego celu, bo zakres obowiązków i spraw, które trzeba załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres firmy, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.