Jak zalożyć spólkę z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak zalożyć spólkę z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, bo zbiór obowiązków i zagadnień, które musi się załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Jak zalożyć spólkę z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Jak zalożyć spólkę z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że wiele osób odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ zbiór zadań i zagadnień, które musi się załatwić,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się równie ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.