Jak założyć spółkę z o.o. na litwie

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Jak założyć spółkę z o.o. na litwie .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że rzesza osób rezygnuje z tego pomysłu, z racji tego, że ogrom obowiązków i kwestii, które należy załatwić,jest olbrzymi. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.