Jakie formularze do założenia spółki

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jakie formularze do założenia spółki .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że rzesza osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego celu, bo zakres obowiązków i kwestii, które należy załatwić,jest wielki. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres firmy, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.