Jakie warunki musisz spełnić aby założyć spółkę z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Jakie warunki musisz spełnić aby założyć spółkę z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że rzesza osób najzwyczajniej wycofuje się z tego planu, z racji tego, że zbiór zadań i spraw, które trzeba załatwić,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Jakie warunki musisz spełnić aby założyć spółkę z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jakie warunki musisz spełnić aby założyć spółkę z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego planu, ponieważ zakres czynności i kwestii, które musi się załatwić,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.