Kancelaria prawna Kraków zakładanie spółek z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Kancelaria prawna Kraków zakładanie spółek z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób wycofuje się z tego pomysłu, gdyż zakres czynności i kwestii, które musi się zrealizować,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.