Karta rejestracji pdr

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Karta rejestracji pdr .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego celu, z racji tego, że szereg obowiązków i spraw, które pasowałoby załatwić,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.