Karta stalego pobytu a zakładanie spółki

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Karta stalego pobytu a zakładanie spółki .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że wiele osób najzwyczajniej wycofuje się z tego projektu, z racji tego, że spis czynności i spraw, które należy załatwić,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.