Karta stałego pobytu a zakładanie spółki

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Karta stałego pobytu a zakładanie spółki .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to proste, co wpływa na to, że spora liczba osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, bo ogrom czynności i kwestii, które pasowałoby załatwić,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.