Kodeks spółek handlowych

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Kodeks spółek handlowych .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, z racji tego, że spis zadań i spraw, które należy załatwić,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.