Koszt rejestracji sp z o.o. 2012

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Koszt rejestracji sp z o.o. 2012 .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co sprawia, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego celu, bo szereg obowiązków i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Koszt rejestracji sp z o.o. 2012

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Koszt rejestracji sp z o.o. 2012 .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób po prostu odpuszcza realizację tego celu, gdyż szereg czynności i zagadnień, które należy załatwić,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę spółki, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.