Koszt rekestracji spółki z o.o.

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Koszt rekestracji spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób po prostu rezygnuje z tego celu, gdyż spis obowiązków i formalności, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.