Koszt zalozenia spółki

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Koszt zalozenia spółki .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest drobnostkowa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to proste, co powoduje, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego celu, ponieważ spis zadań i kwestii, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.