Koszty notarialne założenia spółki z o.o.

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Koszty notarialne założenia spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, gdyż szereg czynności i spraw, które pasowałoby załatwić,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Koszty notarialne założenia spółki z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Koszty notarialne założenia spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że spora liczba osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ ogrom zadań i spraw, które należy załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obarczony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.