Koszty rejestracji sp z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Koszty rejestracji sp z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej wycofuje się z tego planu, ponieważ zakres zadań i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Koszty rejestracji sp z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Koszty rejestracji sp z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że grono osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, bo zakres zadań i kwestii, które musi się zrealizować,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres spółki, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.