Koszty rejestracji spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Koszty rejestracji spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób po prostu wycofuje się z tego planu, z racji tego, że szereg zadań i kwestii, które należy załatwić,jest niepokojący. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się równie ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Koszty rejestracji spółki z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Koszty rejestracji spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że wiele osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, bo obszar czynności i spraw, które pasowałoby załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej króciutko, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.