Koszty założenia spółki z o.o.

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Koszty założenia spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że grono osób po prostu rezygnuje z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i kwestii, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.