Koszty założenia spółki

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Koszty założenia spółki .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to proste, co wpływa na to, że spora liczba osób rezygnuje z tego projektu, gdyż zakres obowiązków i spraw, które pasowałoby załatwić,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Koszty założenia spółki

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Koszty założenia spółki .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego planu, gdyż spis czynności i formalności, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.