Kupię spółkę z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Kupię spółkę z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W życiu realnym nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób rezygnuje z tego pomysłu, z racji tego, że zakres obowiązków i kwestii, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.