Kupię spółkę

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Kupię spółkę .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że wiele osób odpuszcza realizację tego pomysłu, bo zakres obowiązków i kwestii, które należy zrealizować,jest olbrzymi. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.