Kupno spółek

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Kupno spółek .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest błahostkowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że zbiór czynności i kwestii, które musi się zrealizować,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Kupno spółek

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Kupno spółek .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że grono osób odpuszcza realizację tego celu, gdyż obszar czynności i formalności, które należy zrealizować,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obciążony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.