Kupno spółki w Krakowie

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Kupno spółki w Krakowie .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego projektu, bo spis czynności i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest bardzo duży. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.