Kupno spółki z oo 2013

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Kupno spółki z oo 2013 .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to proste, co powoduje, że spora liczba osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, bo ogrom czynności i spraw, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.